Samplitude Pro X6共1篇
MAGIX Samplitude Pro X6 Suite v17.0.0.21171-铭昊音频网-资源分享-机架下载-技术教程

MAGIX Samplitude Pro X6 Suite v17.0.0.21171

简介 Samplitude Pro X 为录音和混音工程师提供了彻底改变标准 DAW 工作流程的实用功能。在录制过程中实时编辑。以自定义方式将效果应用于单个剪辑。可视化所选曲目的音量、频率和相位信息。使...
铭昊音频的头像-铭昊音频网-资源分享-机架下载-技术教程钻石会员铭昊音频9个月前
01299